Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Situácia spojená s pandémiou, izolácia seniorov a prerušenie výučby na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, na určitú dobu presunuli najstarších študentov do online priestoru. Seniori si udržiavali svoju životnú energiu a spoločne si udržiavali optimizmus s presvedčením, že čoskoro sa vrátia do učební.

Vo februári 2021 sme zverejnili druhé kolo medzinárodnej súťaže svetovej organizácie univerzít tretieho veku AIUTA a partnerov z Číny World Senior Tourism Congress WSTC pre všetkých seniorov. Názov súťaže bol „Umenie pre novú etapu života“. Do druhého kola súťaže sa zapojili Univerzity tretieho veku zo 14 krajín sveta – Argentíny, Austrálie, Brazílie, Bolívie, Číny, Guinei, Kolumbie, Talianska, Maroka, Mexika, Portugalska, Ruska, Slovenska, Španielska.

Súťaž v druhom kole mala 8 kategórií a za UTV EUBA sa do všetkých kategórií medzinárodnej súťaže zapojilo 32 seniorov, ktorí získali 24 ocenení.

Ekonomická univerzita v Bratislave bola druhou univerzitou a zároveň aj krajinou, po Číne, s najväčším počtom získaných cien. Úspech našich seniorov obletel celý svet.

V kategórii Poézia striebro za najlepší obsah básne na danú tému získala pani Eva Hančová. Druhé striebro za poetickú inováciu získala pani Eva Ortová.

V kategórii Maľba za svoj obraz získala mimoriadnu cenu excelentnosti pani Magdaléna Adamická a ceny excelentnosti za najlepšie portréty získali pani Ľubica Užovičová a pani Danica Košiarová.

V kategórii Tvorivosť za prácu s drevom cenu excelentnosti získala pani Teresa Dittrich. Za najlepšie využitie farieb cenu excelentnosti získala pani Magdaléna Polyaková. Za najlepšie spracovanú tému striebro získala pani Vilma Babicová, ceny excelentnosti získali pani Alžbeta Popovičová a pani Alena Kšinantová. Striebro za originalitu získali pani Zuzana Oravcová a pán Silvester Pijak. Za najlepšiu techniku cenu excelentnosti získala pani Barbora Lukačiková. Za inovačné techniky ceny excelentnosti získali pani Sona Kucko a pani Eva Šestáková.

V kategórii Spev celkovým víťazom sa stala spevácka skupina okolo pani Márie Miškeríkovej.

V kategórii Fotografia celkovým víťazom sa stala pani Eleonóra Žurková. Za najlepšiu fotografiu krajiny cenu excelentnosti získala Mária Ladzianska a za využitie farieb na fotografii cenu excelentnosti získala Eva Hančová.

V kategórii Tanec zlato získala pani Magdaléna Iľanovská.

V kategórii Móda, odev, kostým za najlepšiu módnu prehliadku získala zlato pani Mária Miškeríková.

V kategórii IT technológie zlato získali pani Alžbeta Göndöčová, pani Eva Šetáková a pani Eva Hančová.

Všetky práce našich ocenených seniorov budú vystavené v novom Múzeu umenia Univerzít tretieho veku v Číne v meste Yantai.

Bol som presvedčený, že tak ako sa prihlásili naši najstarší študenti do prvého kola medzinárodnej súťaže v minulom roku a boli úspešní, že úspech sa zopakuje. Seniori Ekonomickej univerzity v Bratislave a z celého Slovenska sú stále mladí, aktívni, cieľavedomí a presvedčili o tom celý svet. Ich príbeh pokračuje a napísali ďalšiu dôležitú kapitolu svojej knihy. Máme pomerne mladú Univerzitu tretieho veku, nielen s ambíciami, ale aj s krásnymi výsledkami. Pre našu „alma mater“ je to honor. Ďakujeme, blahoželáme a sme hrdí na našich najstarších študentov“, povedal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo.

 

fieldpath oil on artis canvas laminated 50 x 40 cm

hand made just married

hand made freedom of butterflies

img 20210222 103022

img 20210222 103023

img 20210222 103336

lubica uzovicova girl oil on canvas 30 x 40 cm

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave