Oddelenie prevádzky a investícií EU v Bratislave oznamuje všetkým zamestnancom a študentom, že na základe Zmluvy na dodanie, montáž a údržbu výťahov č. 190015/080/2019 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve zaháji práce na výmene 3 ks výťahov v budove V2 (rektorát) od: 09. 03. 2020  -  31. 08. 2020.

Výťahy nebudú menené a odstavené naraz, ale postupne. Minimálne jeden z výťahov bude vždy funkčný a pojazdný.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v uvedenom termíne výmeny výťahov častejšie využívali aj bočné výťahy v traktoch D a E.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Oddelenie prevádzky a investícií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.