18. februára 2020 otvoril XXVII. edíciu predmetu Diplomacia v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. pán Andrew GARTH. Témou série prednášok letného semestra 2019/2020 je aktuálne ekonomické a politické dianie v Európe.

Veľvyslanec sa vo svojej prednáške dotkol viacerých tém, od diplomatickej stopy svojej krajiny cez problematiku ľudských práv až po životné prostredie. Najdôležitejšou témou prezentácie bol brexit, ktorý dominoval aj v otázkach študentov. Hosť významnú časť svojej prednášky venoval budúcnosti vzťahov Spojeného kráľovstva a Slovenska, po vystúpení z Európskej únie. Pred prednáškou veľvyslanca Gartha na pôde univerzity privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

 

Fotogaléria