1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 135 študentov z 22 krajín sveta, ktorí prišli študovať v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Medzi krajiny s najpočetnejším zastúpením patrí Francúzsko, Španielsko a Nemecko. Na univerzite absolvujú študijný pobyt aj študenti z USA či Mexika v rámci bilaterálnej spolupráce a v rámci programu Erasmus+ medzinárodná kreditová mobilita aj študenti z Albánska i Ukrajiny.

Pre zahraničných študentov pripravilo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov od 3. do 16. februára 2020 podujatie Welcome Week v spolupráci s Erasmus Student Network pri EU v Bratislave (ESN). Prvý deň sa konalo slávnostné otvorenie v Aule EU v Bratislave, kde študentov privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Študenti mali možnosť dozvedieť sa informácie nielen o univerzite, ale aj o Bratislave, rôznych zaujímavostiach a pamiatkach počas prezentácie, ktorú sprostredkovala Marta RAJKOVÁ z Bratislava Tourist Board. Následne absolvovali prehliadku univerzity. Počas druhého dňa boli študenti oboznámení so štúdiom a boli im poskytnuté praktické informácie o študijných, administratívnych, vízových a organizačných povinnostiach od koordinátorky pre prichádzajúcich študentov Laury DANIELOVEJ. ESN poskytlo študentom avízo o podujatiach, ktoré bude počas celého semestra organizovať pre študentov zo zahraničia, ako napr. ice-breaking games, tradičnú slovenskú večeru či výlety po Slovensku, do Viedne a Budapešti.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.