1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.

Ocenenému srdečne gratulujeme!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.