Pozývame všetkých študentov a zamestnancov EU v Bratislave na slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční v stredu 20. septembra 2023 o 11:30 hod. v Aule EU v Bratislave.

Program:

  • Príhovor rektora EU v Bratislave
  • Príhovor predsedu Správnej rady EU v Bratislave
  • Príhovor prezidentky ŠP EU v Bratislave
  • Udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť
  • Udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť
  • Udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za ŠVOČ
  • Vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm

Otvorenie akademického roka 2023/2024