Koniec augusta je každoročne venovaný spomienke na šiestich študentov a pedagóga Vysokej školy ekonomickej, ktorí boli aktívnou súčasťou Slovenského národného povstania a ktorým bol udelený titul Ing. in memoriam. Menovite študenti Jozef Mišúth, Ľudovít Kukorelli, Ondrej Bartoš, Dušan Šolc, Bohumil Šalna, Pavel Milan a pedagóg Ján Orságh.

V stredu 28. augusta 2019 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre vzdelávanie Zuzana Juhászová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Péliová a dekanka Národohospodárskej fakulty Erika Pastoráková a zástupcovia študentov. Prorektorka Péliová sa vyjadrila, že „je dôležité pripomínať si a nezabúdať na odvahu, presvedčenie a bojovnosť nielen našich študentov a pedagógov, ale aj celého SNP a jeho význam, aby nevymizol z pamäti a aj preto, lebo patrí k najvýznamnejším medzníkom našich novodobých dejín. Tento rok je to o to výnimočnejšie, že si pripomíname už 75. výročie SNP.“

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Vzdať poctu môžu študenti padlým študentom kedykoľvek počas akademického roka. Pamätná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy V1.

 

snp 75 28082019 2217

snp 75 28082019 2199

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.