1xbet

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2018 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získavajú Michal Páleš a Vladimír Mucha za Teória pravdepodobnosti pre ekonómov s podporou jazyka R.

Kolektív autorov pod vedením doc. Erika Šoltésa získava cenu v kategórii monografia v slovenskom jazyku za Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR v kontexte stratégie Európa 2020. Vzhľadom na vysokú kvalitu nominovaných článkov a na odporúčanie odbornej komisie boli v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch udelené ceny:

  1. Horvát, R., Kotlebová,J. a Širáňová, M. za článok Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates opublikovaný v časopise Journal of Financial Stability
  2. Baumöhl, E., Kočenda, E., Lyocsa, Š. a Výrost, T. za článok Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets opublikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 
  3. Vučetič, M. a Hudec, M. za článok A Fuzzy Query Engine for Suggesting the Products Based on Conformance and Asymmetric Conjunction opublikovaný v časopise Expert Systems with Applications : An International Journal.

Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční dňa 16.9.2019 počas slávnostného otvorenia akademického roku 2019/2020 a cenu odovzdá rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

 

EU v Bratislave v snahe zvýšiť kvalitu výskumu a motivovať akademickú komunitu EU vyhlasuje každoročne Cenu EU za Publikačnú činnosť. Viac informácií nájdete tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.