1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 1. júla 2019 delegáciu z National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok pod vedením prezidenta prof. Kamphola PANYAGOMETHA. Na rokovaní boli prítomní tiež Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA.

Zástupcovia NIDA a EU v Bratislave rokovali o prehĺbení vzájomnej spolupráce, ktorá sa v súčasnosti rozvíja najmä v oblasti poskytovania študijných programov s dvojitým diplomom (Medzinárodné financie a Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika) na NHF EU v Bratislave a pri realizovaní projektu REPESEA.

National Institute of Development Administration (NIDA) je jednou z najvýznamnejších vysokoškolských inštitúcií v Thajsku. NIDA Business School získala medzinárodnú akreditáciu AACSB. NIDA je verejná vysoká škola so sídlom v thajskom Bangkoku s viac ako 50-ročnou históriou. NIDA ponúka množstvo študijných programov na 12 fakultách so zameraním prevažne na ekonómiu a manažment a s vynikajúcimi možnosťami rozvoja študentov tak ako je zhrnuté v slogane tejto inštitúcie: „Wisdom for Change“.

Pre viac informácií o NIDA navštívte webovú stránku: http://www.nida.ac.th/en/.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.