1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO a rektor Budapest Business School (BGE) Balázs HEIDRICH podpísali dňa 20. júna 2019 v Budapešti memorandum o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Budapest Business School. Rokovaní sa za hostiteľov zúčastnili Balázs HEIDRICH, rektor Budapest Business School, Krisztina SZEGEDI, prorektorka pre vedu, Zoltán SZABÓ, riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov, Zsuzsanna GÉRING, riaditeľka výskumného centra FHERC (Future of Higher Education Research Centre) a Gábor KIRÁLY, prodekan pre výskum. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave, Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov.

Predmetom pracovného rokovania s vedením Budapest Business School bolo prerokovanie možností spolupráce, ktorá bola definovaná v oblasti vzdelávania a výskumu so zameraním na budúcnosť vysokoškolského vzdelávania v kontexte súčasných výziev. Obe univerzity aktuálne spolupracujú na príprave projektu „Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP“ v rámci programu Erasmus+ KA203 Strategické partnerstvá, do ktorého sú zapojené tiež univerzity v Nemecku, Fínsku, Portugalsku a Českej republike.

Budapest Business School vznikla v roku 1857 a zaraďuje sa k najstarším verejným obchodným školám na svete. Univerzita má 16 000 študentov (z toho 1000 zahraničných študentov), pozostáva z 3 fakúlt v Budapešti a jednej fakulty v Zalaegerszegu so zameraním na obchod, turizmus, manažment a financie. V tejto oblasti škola poskytuje aj študijné programy v anglickom jazyku na I. a II. stupni štúdia. Širokú sieť medzinárodnej spolupráce tvorí viac ako 200 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 40 krajinách na 5 kontinentoch. BGE je známa svojimi širšími vzťahmi s univerzitami v Ázii, ktoré zahŕňajú spoluprácu s japonskými, čínskymi, indonézskymi, thajskými, taiwanskými a vietnamskými inštitúciami. BGE získala v roku 2017 ako prvá univerzita v Maďarsku medzinárodnú akreditáciu siete medzinárodných obchodných škôl (NIBS - Network of International Business Schools).

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.