Prevzatím osvedčenia dňa 14.6.2019 ukončili 13 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje úspešne už od roku 2015 uvedené vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v 2 úrovniach. Programy sa realizujú v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Spokojnosť absolventov a potreba ďalšieho vzdelávania v oblasti kontroly v samospráve nás motivujú a zaväzujú pokračovať ďalej vo vzdelávaní a rozšíriť našu ponuku pre uvedený sektor.

Viac informácií tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.