17 zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v dňoch 7. a 8. júna 2019 zúčastnilo dobrovoľníckej akcie organizovanej v rámci 13-teho ročníka projektu Naše mesto - Dni dobrovoľníctva Nadácie Pontis. Atraktívna akcia splnila nielen svoju primárnu misiu pomôcť v našom prípade revitalizácii environmentu v Petržalke, ale tiež po stránke výchovnej a edukačnej, keďže bola vzorom pre zúčastnených žiakov, škôlkarov a ich rodičov, učiteľov, manažmenty škôl, a čo naviac - personifikovala aj svoju diseminačnú celospoločenskú rolu, keďže sa realizovala v blízkom okolí Ekonomickej univerzity. Dobrovoľnícke aktivity oboch dní prebiehali v exteriéroch Petržalky, v lokalitách plných zelene a vysokej koncentrácie obyvateľov všetkých diverzitných kategórií.

V piatok 7. júna 2019 tím v zložení Gabriela Dubcová, Ľubica Foltínová, Dana Hrušovská, Jakub Kintler (všetci z Katedry podnikového hospodárstva) a Natália Tarišková (z Katedry manažmentu) spoločným úsilím prispeli k revitalizácii atletického štadióna na Základnej školy Turnianska 10 v Petržalke v čase od 9:00 do 13:00 hod. K tejto skupine sa v piatok pridali tiež prorektorka Zuzana Juhaszová (ktorá reprezentovala aj Fakultu hospodárskej informatiky) a študenti Alexandra Gaherová a Tomáš Mazán (Národohospodárska fakulta).

V sobotu, 8. júna 2019, v rovnakom čase, v areáli Materskej škôlky Haanova 9, deviati dobrovoľníci upratovali vonkajší areál škôlky ako aj vnútorné priestory. Z radov Katedry podnikového hospodárstva - Katarína Grančičová, Norika Grisáková s dcérkou, Daniela Rybárová a Slávka Šagátová a z Katedry manažmentu - Zuzana Joniaková. Pridali sa Peter Markovič (dekan FPM a zároveň zástupca Katedry podnikových financií), kolega Peter Leško z Národohospodárskej fakulty ako aj aktívni študenti Miroslav Nguyen a Radka Repiská.

Spoločné úsilie prispieť k dobrej veci, ochota obetovať čas a pár metrov “čistej antuky, ihriska či okien” boli motiváciou i prísľubom pokračovať v tejto tradícií aj do budúcnosti. Ekonomická univerzita a jej organizátori z Fakulty podnikového manažmentu (v prípade tejto akcie predsedníčka Etickej komisie doc. Gabriela Dubcová ako excelentný „Event Creative Manager“), sa stala lídrom v oblasti dobrovoľníckych akcií spomedzi všetkých univerzít a fakúlt nielen v Bratislave, ale i v celej SR.

Veľká vďaka, predovšetkým, patrí rektorovi Ekonomickej univerzity prof. Ferdinandovi Daňovi, ktorý veľmi flexibilne podporil organizáciu a angažovanosť Ekonomickej univerzity v Bratislave do akcie Naše mesto a v piatok ho priamo zastupovala, s entuziazmom, prorektorka doc. Zuzana Juhaszová. Paralelne poďakovanie náleží dekanovi FPM prof. Petrovi Markovičovi, ktorý sa stal sobotným dobrovoľníckym vzorom, keďže v participoval na revitalizačných aktivitách areálu MŠ na Haanova 9.

Na záver, náš tím dobrovoľníkov veľkú vďačnosť prejavuje externe voči hlavnému organizátorovi nadácii Pontis za čas, energiu a úsilie, ktoré už po 13-tý krát investovali do prípravy a skvelej nadštandardnej realizácie tohto atraktívneho podujatia, a tiež sa tešíme spoločne na ďalšie aktivity projektu Naše mesto - Dni dobrovoľníctva aj v roku 2020. Ako autentickú dokumentáciu priateľskej išpitratívnej a motivujúcej atmosféry fotky a výroky našich dobrovoľníkov:

 

7/6/2019, ZŠ Turnianska 10 v Petržalke:

....príjemná atmosféra, kus vykonanej práce, utuženie medzifakultných a medzikatedrových vzťahov s kolegami. Ďakujem za príjemné dopoludnie. Danka, FPM

Ľudia, ktorí pracujú duševne, si majú oddýchnuť pri fyzickej práci (to hovorieval môj tatko). A keď sa k tomu pridá príjemne strávený deň s kolegami, je pocit s dobre vykonanej práce dvojnásobne príjemný. Zuzka, Rektorát

Dnešný deň bol pre mňa výnimočný tým, že som mohla (s radosťou) pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zároveň stráviť príjemné chvíle s kolegami nadšenými urobiť dobrovoľne niečo naviac pre dobrú vec. Mňa osobne príjemne prekvapilo, koľko ľudí sa zúčastnilo aktivity Naše mesto. Vždy ma poteší, keď vidím ľudí, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú, v ktorom sa pohybujú, v ktorom trávia voľný čas a ktorým záleží aj na prostredí, kde sa vzdelávajú deti. Ďakujem Vám všetkým, milí kolegovia, za osobnú podporu tejto akcie, ako aj za príjemne strávené spoločné chvíle mimo pôdy EUBA. Ľubka, FPM

....jedinečná aktivita so skvelými ľuďmi v osviežujúcej petržalskej zeleni, ktorá prospela žiakom, ZŠ Turnianska 10, Petržalke, EUBE, našim študentom a pedagógomJ Jednoznačne odporúčam – poďte s nami na Naše Mesto 2020. Gabriela, FPM

Podujatie „Mám srdce na správnom meste“ mi prinieslo možnosť zúčastniť sa skvelej aktivity spoločne s kamarátmi i vyučujúcimi z našej univerzity. Pričom sme mohli tak trocha v netradičnej atmosfére spoločne pracovať na niečom inom ako sú skúšky, či zápočty. Mohli sme sa zapojiť do úpravy bežeckej dráhy a na konci podujatia vidieť výsledok našej práce. V podobe upravenej časti bežeckej dráhy. Podujatia podobného typu hodnotím kladne a verím, že sa nám i v ďalšom období podarí zapojiť do iným, podobných aktivít. Tomáš, NHF

Podujatie Naše mesto mi znovu pripomenulo aké skvelé je dobrovoľníctvo a že to môže byť aj ako dobrý teambuilding. Bol to veľmi príjemný deň a budem rada ak sa budem môcť zúčastniť aj budúci rok. Alexandra, NHF

Dobrovoľnícke aktivity sú o tom, že človek robí to čo nemusí, ale chce...a moje chcenie bolo ovplyvnené aj tým, že kolegialita vzťahov sa v dobrovoľníctve rozvíja smerom, ktorým sa v štandardnom pracovnom prostredí zriedkakedy vyberie. Natália, FPM

Pre komunitu prospešná aktivita s pozitívnym dopadom na psychiku a fyzickú zdatnosť dobrovoľníkov. Veľa zábavy na slniečku, vzduchu a v spolupráci s milými kolegami, ideálne strávený pracovný deň na dovolenkeJ Jakub, FPM

 

8/6/2019, MŠ na Haanova 9:

Mám dobrý pocit z toho, že som mohla byť užitočná a pomôcť tam, kde to bolo potrebné. Odporúčam všetkým. Katka, FPM

“Mať srdce na správnom mieste a v neposlednom rade v správnom meste nemá znieť ako klišé. V každodennom strese akosi zabúdame, že sme niekde začínali, škôlka a základná škola možno neboli naše obľúbené destinácie, ale dostali sme opateru, ktorá nám ukázala cestu životom. Je na čase, splatiť dlh a súčasne poďakovať všetkým, ktorí túto prácu, aj napriek ťažkým podmienkam, robia s láskou aj naďalej. S úctou a čistými úmyslami ďakujem.” Peter, FPM

Sobotná dobrovoľnícka akcia bola zážitkom zo spoločnej práce, potešením pre dušu z pomoci iným, a radosťou pre telo s pobytu na čerstvom vzduchu a fyzickej aktivity. Slávka, FPM

Príjemná zmena osviežujúca telo a hladiaca dušu. Daniela, FPM

Príjemné doobedie strávené s milými ľuďmi pri pomoci iným. Škôlke želám veľa úspechov a šťastných detí na vynovenom dvore. Norika, FPM

.....dobrovoľníctvo v sobotu hodnotím veľmi pozitívne. Organizácia bola na profesionálnej úrovni, urobilo sa kus práce a už teraz sa teším na ďalší ročník, kde očakávam vyššiu angažovanosť zamestnancov EU. Peter L. NHF

Chcela by som Vám predovšetkým poďakovať veľmi pekne za skvelú participáciu, organizáciu a všetky potrebné náležitosti súvisiace s touto dobrovoľníckou akciou. Boli to pre nás všetkých krásne chvíle strávené v nádhernom prostredí, ktoré sme mali možnosť zveľadiť. Ja osobne si skutočne veľmi pochvaľujem a už teraz sa neviem dočkať ako sa detičky zo škôlky zajtra potešia, keď uvidia svoju o niečo krajšiu a farebnejšiu škôlku Beriem to ako veľmi peknú skúsenosť a predovšetkým si vážim, že som mohla aspoň takýmto malým krôčikom pomôcť. Radka, FPM

Bol to skvelo strávený čas so skvelými ľuďmi, ktorí s radosťou urobili veľa užitočnej práce. Klobúk dole pred všetkými účastníkmi aj organizátormi. Vrelo odporúčam všetkým. Zuzanka, FPM

Som rád, že som sa zúčastnil a mohol pomôcť deťom v škôlke skrášliť ihrisko. A celkovo bola veľmi príjemná atmosféra. Mirko, NHF

 

nase mesto euba

nasemesto 0706

nasemesto 0706

nasemesto 0706

nasemesto 0706

nasemesto 0706

nasemesto 0706

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

nasemesto 0806

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.