1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Číny, ktorej súčasťou bola svetová konferencia a svetový kongres o turizme seniorov v čínskych mestách Wuhan a Yantai organizované svetovou organizáciou UTV AIUTA v spolupráci s čínskou organizáciou univerzít tretieho veku provincie Shandong.

Delegácie sa zúčastnili štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Peter Drábik, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory Soňa Molnárová a Janka Chládecká, ktorá zabezpečuje aktivity UTV na EU v Bratislave.

Pred začiatkom kongresu rokoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Peter Drábik s predstaviteľmi Beijing University of International Studies a jej Obchodnej fakulty o možnostiach vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Súčasnú spoluprácu a možnosti jej ďalšieho rozvoja medzi EU v Bratislave a čínskymi univerzitami predstavil rektor EU v Bratislave na spoločnom stretnutí zástupcov UTV zo 46 krajín, ktoré boli účastné na študijnej ceste.

Janka Chládecká predstavila EU v Bratislave na konfetencii vo Wuhau, ako aj na kongrese v Yantai. EU v Bratislave bola kľúčovým partnerom a lídrom celého podujatia.

Študenti UTV BBS EU v Bratislave sa prezentovali svojimi ručnými prácami a slovenskými ľudovými pesničkami. Skupina navštívila UTV v meste Jinan, kde sa mala možnosť oboznámiť nielen s podmienkami na prácu UTV, ale tiež s aktivitami seniorov týchto UTV. Čína venuje rozvoju a podpore aktivít seniorov veľkú pozornosť. UTV BBS EU v Bratislave sa svojou prácou zapísala medzi najlepšie a najznámejšie UTV z celého sveta.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.