Reprezentačný tím študijného programu bankovníctvo zabezpečovaného Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave obsadil na európskej súťaži Rotman European Trading Competition RETC 2021 1. miesto.

Víťazný tím študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia pod vedením odborníkov z katedry (doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., doc. Ing. Peter Árendáš, PhD., Bc. Claudia Kronková, Ing. Katarína Kozáková (Pitáková), Ing. Mário Zeman, Ing. Juraj Dedinský a Ing. Marko Dávid Vateha) uspel v náročnej konkurencii 31 registrovaných univerzitných tímov z rôznych kútov Európy.

Európske kolo súťaže organizovala 27. 8. 2021 Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko) v spolupráci s Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Katedra bankovníctva a medzinárodných financií od r. 2016 vysiela najlepších študentov na svetové (Toronto, Kanada) a európske (Rím, Taliansko) kolo Rotman Trading Competition (RTC). Je jediným reprezentantom Slovenska na tejto súťaži. Z roka na rok zlepšuje svoje umiestnenie. Prispieva k tomu aj zaradenie predmetu Špeciálny seminár z finančných trhov (ROTMAN) do študijného plánu špecializácie bankovníctvo.

Vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 sa tentokrát súťaž konala v online prostredí Rotman Interactive Trader. Súťažilo sa v troch oblastiach, pričom slovenský tím exceloval v každej z nich:

  • 1. miesto v Enel Electricity Trading Case – obchodovanie s elektrickou energiou na spotovom a forwardovom trhu
  • 1. miesto v EIB Institut Interest Rate Case – obchodovanie so štátnymi dlhopismi
  • 3. miesto v Intesa SanPaolo Algo Trading Case – algoritmické automatizované obchodovanie.

 

ritc 2021 europske kolo

 

Možnosť zúčastniť sa súťaže v silnom konkurenčnom prostredí a dosiahnuté výsledky sú silnou motiváciou tak pre študentov ako aj pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravujú.

https://www.rotman.utoronto.ca/Connect/MediaCentre/NewsReleases/20210902

https://retc.luiss.it/results/2021-results/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.