Na základe úspešných rokovaní vedenia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Prahe podpísali dňa 14. 5. 2019 pri svojej návšteve VŠE v Prahe rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Peter Drábik s rektorkou VŠE v Prahe, Hanou Machkovou a dekanom Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe, Ivanom Novým, “Zmluvu o poskytovaní študijného programu typu double degree”. Ide o prvú dohodu o dvojitom diplome na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach, za ktorých udelia dvojitý diplom Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe študentom zapísaným v študijnom programe marketingový a obchodný manažment na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a v študijnom programe management na Fakulte podnikohospodářské VŠE v Prahe. Podpisom tejto zmluvy sa vytvárajú perspektívy pre štúdium študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave v zahraničí s možnosťou získať dvojitý diplom.

podpis eu vse

podpis eu vse 2

podpis eu vse 3

podpis eu vse 4