1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 9. mája 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia zo Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) pod vedením dekana International Business School (IBS) Jianzhong HUANGA. Rokovania sa za SUIBE zúčastnili Quan JIN, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, Yuhong SHANG, riaditeľ Centra pre Strednú a Východnú Európu a Chunli CHE, koordinátorka spolupráce s EUBA. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Peter DRÁBIK, dekan OF, Paulína KRNÁČOVÁ, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR OF a Jozef ORGONÁŠ, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality OF.

Zástupcovia EU v Bratislave a SUIBE rokovali o rozšírení možností spolupráce. V júni 2018 podpísal rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v Šanghaji memorandum o porozumení so SUIBE. Zmluvná spolupráca sa aktuálne rozšírila aj o študentskú výmenu na báze reciprocity v počte 4 študentov za akademický rok. Predmetom diskusie boli tiež krátkodobé a dlhodobé pobyty pedagogických zamestnancov, príprava spoločných publikácií a výskumná spolupráca. Na pozvanie rektora EU v Bratislave sa uskutočnil pracovný obed s delegáciou SUIBE.

SUIBE je verejná vysoká škola so sídlom v Šanghaji s viac ako 50-ročnou históriou. Hlavné študijné a výskumné zameranie IBS SUIBE je orientované na medzinárodný obchod, marketing, logistiku a E-commerce. SUIBE je aktívnou inštitúciou v oblasti výmeny a spolupráce, nadviazala rozsiahle partnerstvá s inštitúciami vo viac ako 80 štátoch sveta, ponúka 12 spoločných študijných programov v spolupráci s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.