Predseda Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedovia akademických senátov fakúlt EU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v utorok 19. marca 2019 o 10.00 h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

inauguracie