Predsedníčka Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedovia akademických senátov fakúlt EU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v utorok 21. marca 2023 o 10.00 h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Inaugurácia rektora a dekanov