1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 5.3.2019 sa uskutočnilo rokovanie s delegáciou z Tianjin University. Tianjin University (TJU) je prvou modernou vysokoškolskou inštitúciou v Číne a patrí medzi významné čínske univerzity.

TJU bola založená v roku 1895, sídli v meste Tianjin a pozostáva z 12 fakúlt, 110 výskumných inštitútov, 15 experimentálnych výskumných centier a v súčasnosti má viac ako 33-tisíc študentov. V svetovom univerzitnom rankingu (THE) bola v roku 2019 zaradená medzi TOP 600 univerzít sveta.

Ekonomická univerzita v Bratislave je spoluzakladateľkou Konfuciovho inštitútu, ktorý sídli na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Hlavným partnerom Konfuciovho inštitútu je Tianjin University. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a námety na jej prehĺbenie na najbližšie obdobie.

Delegáciu Tianjin University tvorili zástupcovia vedenia School of International Education, pani Yang XIAORUI a pani Feng CHENXU a zástupcovia vedenia School of Life Sciences, pán Liu LISHAN a pán Pang BO z Academy of Translational Medicine. Delegáciu sprevádzal pán Li QINGFENG, riaditeľ Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre zahraničné vzťahy, Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM, Katarína BROCKOVÁ, Katedra medzinárodného práva FMV a Soňa GALANOVÁ, vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce CMV.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.