Dňa 26. februára 2019 navštívil EU v Bratislave nový veľvyslanec Estónska so sídlom vo Viedni, J.E. Toomas KUKK. V zastúpení rektora EU v Bratislave hosťa prijali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov. Na stretnutí bol prítomný aj Pavol OCHOTNICKÝ, vedúci katedry financií NHF a na strane hostí Peter POCHABA, honorárny konzul Estónska v Bratislave a Ott LAIDO, radca estónskeho veľvyslanectva.

Predmetom stretnutia bola akademická a výskumná spolupráca s estónskymi univerzitami v oblasti inovácií, IT a eGovernmentu. EU v Bratislave má v Estónsku uzatvorenú spoluprácu s University of Tartu a Tallin University of Technology. Veľvyslanec Kukk je pripravený maximálne podporiť ďalší rozvoj bilaterálnej akademickej spolupráce.

 

Fotogaléria