1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike, J.E. pán Christophe LÉONZI, oboznámil 26. februára 2019 v rámci prednáškového cyklu Diplomacia v praxi domácich a zahraničných študentov s najaktuálnejšou politickou a ekonomickou situáciou vo Francúzsku.

Pred prednáškou veľvyslanca Léonziho na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Predmetom stretnutia bola spolupráca EU v Bratislave s univerzitami vo Francúzsku. Na stretnutí bol prítomný tiež François-Xavier MORTREUIL, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu francúzskej ambasády a Jaroslav KITA, garant frankofónneho štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Veľvyslanec Léonzi vyzdvihol dobré vzťahy medzi Francúzskom a Slovenskom. Obe krajiny spája nielen historická väzba, ale aj súčasná spolupráca vo viacerých oblastiach. EU v Bratislave významne prispieva k posilňovaniu dobrých vzájomných vzťahov prostredníctvom spolupráce so 45 francúzskymi univerzitami. Fakulty EU v Bratislave poskytujú študijné programy v cudzom jazyku na báze dvojitých diplomov s Université de Lorraine (OF) a Université de Strasbourg (FPM), realizuje sa odborná výučba vo francúzskom jazyku (v minulom roku 33 odborných predmetov), ako aj jazyková výučba francúzštiny. V akademickom roku 2018/2019 študuje na EU v Bratislave 64 študentov z Francúzska.

Veľvyslanec Léonzi vo svojej prednáške poukázal na význam Európskej únie a Európy samotnej, zameral sa na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, priority zahraničnej politiky Francúzska, Brexit a ďalšie témy. Študentov v diskusii zaujímali otázky týkajúce sa aktuálnej politickej situácie vo Francúzsku, volieb do Európskeho parlamentu, ako aj otázky súvisiace s ekológiou.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.