V týždni od 10. – 14. decembra 2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje Ronald Coase Institute Workshop o inštitucionálnej ekonómii. Toto prestížne podujatie je určené doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Kvalitní učitelia z prestížnych univerzít vedú 25 účastníkov zo všetkých kontinentov k zdokonaleniu sa v prezentácii výsledkov vlastného výskumu. Ďalšou dôležitou črtou workshopu je interaktívna neformálna atmosféra, ktorá podporuje vzájomný networking študentov.

K úspešným slovenským absolventom workshopu patria mladí ekonómovia ako Martin Kahanec, Maroš Servátka, Zuzana. Brokešová, Martin Guzi, Dalibor Roháč a iní.

Podujatie je organizované v súvislosti s napĺňaním misie Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti podpory excelentného výskumu a zapojenia sa pracovníkov univerzity do sietí vynikajúcich univerzít.

Profesionálny tím z Ronald Coase Institue zahŕňa:

 • Robert Aliber, University of Chicago, USA
 • Douglas Allen, Simon Fraser University, Canada
 • Alexandra Benham, Ronald Coase Institute, USA
 • Lee Benham, Ronald Coase Institute / Washington University in St. Louis, USA
 • Darin Hargis, Ronald Coase Institute, USA
 • Gary Libecap, University of California Santa Barbara, USA
 • John Nye, George Mason University, USA
 • Maros Servátka, Macquarie Graduate School of Management, Australia
 • Mary Shirley, Ronald Coase Institute, USA
 • David Skarbek, Brown University, USA
 • John Sullivan, George Mason University, USA
 • Scott Wallsten, Technology Policy Institute, USA

 

Fotogaléria