Dňa 23. októbra 2018 prijal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand DAŇO delegáciu Nemeckého Spolkového snemu, ktorú tvorili Kerstin RADOMSKI, poslankyňa nemeckého parlamentu, Daniela ROSENTHAL, zástupkyňa administratívy Spolkového snemu, Ulrike HILLEMANN – DELANEY, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Technische Universität Berlin a Marian GORDZIELIK, vedúci tlačového a kultúrneho oddelenia nemeckého veľvyslanectva. Na prijatí u rektora EU v Bratislave boli prítomní tiež Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Radoslav ŠTEFANČÍK, dekan Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí v minulosti absolvovali stáž v nemeckom parlamente.

Predmetom návštevy delegácie bolo predstaviť študentom EU v Bratislave Medzinárodné parlamentné štipendium (IPS) Nemeckého Spolkového snemu, ktoré poskytuje najvyšší nemecký zákonodarný orgán pre mladých absolventov vysokých škôl vo veku do 30 rokov zo 42 krajín sveta. Štipendisti majú možnosť počas 5-mesačného pobytu v Berlíne bližšie spoznať parlamentný systém Spolkovej republiky Nemecko. Viac informácií o štipendijnom programe je k dispozícii na internetovej stránke Nemeckého Spolkového snemu: https://www.bundestag.de/ips.

 

Fotogaléria