Vážené členky a členovia akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave,

podľa čl. 4 Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 Vás pozývam

na predvolebné zhromaždenia spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu rektora.

 

Predvolebné zhromaždenia sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach dňa 30. 09. 2022 (piatok) o 9:30 hod. v aule PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
  • na EU v Bratislave dňa 03. 10. 2022 (pondelok) o 12:30 hod. v spoločenskej miestnosti SM2 v budove Rektorátu.

Každý z kandidátov vystúpi vo vyžrebovanom poradí s predvolebným prejavom v rozsahu najviac 20 minút a následne zodpovie na otázky prítomných členov akademickej obce EU v Bratislave.

V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky zverejní volebná komisia zoznam kandidátov spolu so zoznamom navrhovateľov jednotlivých kandidátov a životopismi jednotlivých kandidátov na úradnej výveske AS EU v Bratislave, úradnej výveske a webovom sídle EU v Bratislave a na úradnej výveske PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach dňa 28. 9. 2022.

 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
predsedníčka AS EU v Bratislave

 

Pozvánka Akademickej obce na predvolebné zhromaždenia spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu rektora

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.