Dňa 23. októbra 2018 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou hosťa prijal Ferdinand DAŇO, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM, ktorí prezentovali medzinárodnú spoluprácu s akademickými a výskumnými inštitúciami v Číne.

Veľvyslanec Lin prednášal o ekonomickej diplomacii Číny a odpovedal na otázky študentov. Prednášku venoval štyrom tematickým oblastiam. Prvý bod bol zameraný na reformy a proces otvárania sa čínskej ekonomiky a pozitívne dopady na infraštruktúru, obchod a rozvoj krajiny. Druhý bod pojednával o potrebe podpory a zlepšovania voľného obchodu. Osobitnú pozornosť venoval iniciatíve ,,One belt, one road". V závere veľvyslanec Lin predstavil študentom víziu Číny o budúcom vývoji.

 

Fotogaléria