1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 23. októbra 2018 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou hosťa prijal Ferdinand DAŇO, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy FPM, ktorí prezentovali medzinárodnú spoluprácu s akademickými a výskumnými inštitúciami v Číne.

Veľvyslanec Lin prednášal o ekonomickej diplomacii Číny a odpovedal na otázky študentov. Prednášku venoval štyrom tematickým oblastiam. Prvý bod bol zameraný na reformy a proces otvárania sa čínskej ekonomiky a pozitívne dopady na infraštruktúru, obchod a rozvoj krajiny. Druhý bod pojednával o potrebe podpory a zlepšovania voľného obchodu. Osobitnú pozornosť venoval iniciatíve ,,One belt, one road". V závere veľvyslanec Lin predstavil študentom víziu Číny o budúcom vývoji.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.