1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand DAŇO, prijal dňa 22. októbra 2018 delegáciu z Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity Vadyma Hetmana (KNEU) na čele s rektorom tejto univerzity prof. Dmytrom LUKIANENKOM. Členmi ukrajinskej univerzitnej delegácie boli aj prof. Viktor CHUZHYKOV, prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. Liubov LUKIANENKO, profesorka na katedre medzinárodného účtovníctva a auditu a Roksoliana LIUBACHIVSKA – riaditeľka Centra pre medzinárodnú akademickú mobilitu.

Za EU v Bratislave sa rokovania zúčastnil okrem rektora aj Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Ľudmila LIPKOVÁ, prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov a Soňa GALANOVÁ, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.

V roku 2016 bola podpísaná rámcová dohoda o medziuniverzitnej spolupráci a zmluva o výmene študentov medzi EU v Bratislave a KNEU. Obsahom rokovania delegácií bola spolupráca medzi oboma univerzitami v oblasti výmeny študentov a učiteľov, ako aj možnosti vzájomnej vedeckovýskumnej spolupráce EU v Bratislave a KNEU.

Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Hetmana vznikla v roku 1906, má 9 fakúlt, 10-tisíc študentov, 750 pedagogických pracovníkov. Poskytuje viaceré študijné programy v anglickom jazyku, niektoré tiež na báze dvojitých diplomov.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.