V dňoch 11.10.2018 a 12.10.2018 sa na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave koná v rámci projektu DT.Uni. – Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University Workshop používanie metód Design thinking & PBL.

Workshop je venovaný dvom hlavným oblastiam:

  1. Interdisciplinárne vzdelávanie – význam, riešenie problému alebo vytvorenie produktu
  2. Design thinkingové metódy – inovatívny spôsob riešenia problémov

Je venovaný procesu Design thinkingu, používaniu techník Design thinkingu, Problem based learning. Vyučovací proces sa môže stať zábavný nie len pre učiteľa, ale aj študentov. Študenti rozvíjajú svoju kreativitu, soft skills, učia sa ako pracovať v tíme, učiteľ sa z aktívnej polohy presúva na rolu mentora.

Techniky Design thinking a Problem based learning reflektujú na súčasnú generáciu študentov. Študent rozvíja svoju kreativitu, nápaditosť zábavnou formou. Rieši komplexné problémy a hľadá riešenia, kooperuje v tíme.

Učiteľovi sa výrazne zľahčí vyučovací proces, pretože aktivita sa prenáša na študenta – nové poznatky, nápady prináša a prezentuje študent a naviac ho to ešte aj baví.

V priebehu 2 dní Vám bude predstavených niekoľko metód, ktoré viete ihneď aplikovať do svojej výučby a uľahčiť si priebeh semestra.

dt uni

dt uni 2