Október je mesiacom, kedy začína nový akademický rok na Univerzite tretieho veku a zároveň je mesiacom úcty k starším. To sú tie správne dôvody na zaujímavé podujatie.

Srdečne pozývame nielen seniorov 18.10.2018 t. j. vo štvrtok o 15,30 hod. do auly Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 v Petržalke.

Vítaní sú všetci, ktorí chcú počuť o možnostiach štúdia na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a chcú si vypočuť zaujímavé rozprávanie hostí. Okrem známej a uznávanej herečky Idy Rapaičovej sa stretnete s Petrom Mulíkom, historikom Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Petrom Litomerickým, riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky, Soňou Deglovičovou z neziskovej organizácie Stále dobrí. O spríjemnenie atmosféry sa postará folklórny súbor Ekonóm.

Vstup je zdarma. Všetkých srdečne vítame a tešíme sa na Vás.