Veľvyslanectvo Indickej republiky na Slovensku a Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadali 2. októbra 2018 v Aule EU v Bratislave slávnosť pri príležitosti výročia narodenia Mahátmu Gándhího a pripomenutia si Medzinárodného dňa nenásilia. Podujatie otvorilo rok, v ktorom si India bude pripomínať blížiace sa 150. výročie narodenia Mahátmu Gándího, ktoré bude 2. októbra 2019. Organizácia spojených národov v roku 2007 vo väzbe na deň narodenia Gándího vyhlásila 2. október za Medzinárodný deň nenásilia. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti.

Slávnostné podujatie otvorili veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku, J.E. pán Harsh Kumar JAIN a rektor EU v Bratislave, prof. Ferdinand DAŇO. Súčasťou podujatia bola výstava fotografií „Od Mohana k Mahátmovi“ a prezentácia kníh o Mahátma Gándhím. Pozvaní hostia, ktorými boli Eduard Chmelár, vysokoškolský pedagóg, Pavol Demeš, bývalý minister zahraničných vecí a Milan Šišmiš zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, sa vo svojich príhovoroch zamerali na význam Gándhího posolstva pre súčasný svet. Nasledovala premiéra videoklipu Gándhího obľúbenej modlitby "Vaishnav Jan to" v podaní slovenských umelcov a prezentácia príležitostných poštových známok Gandhi@150. Záver podujatia patril premietaniu videoklipu Gandhi@150: The Visual Narrative a dokumentárneho filmu "Mahátma Gándhí – pútnik mieru".

 

Fotogaléria