Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2017 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získava Ing. Michal Páleš, PhD. za Jazyk R v aktuárskych analýzach z vydavateľstva EKONÓM. Kolektív autorov pod vedením Ing. Zuzany Brokešovej, PhD. získava cenu v kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch za článok Comparing a risky choice in the field and across lab procedures opublikovaný v časopise Journal of Economic Psychology. Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného otvorenia akademického roku 2018/2019.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme! 

EU v Bratislave v snahe zvýšiť kvalitu výskumu a motivovať akademickú komunitu EU vyhlasuje každoročne Cenu EU za Publikačnú činnosť. Viac informácií nájdete vo vnútornom predpise Interná smernica č. 4/2017 Zásady a kritéria udeľovania Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť.