Dňa 13. júla 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo mimoriadne rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie. Okrem iného sa rektori slovenských univerzít vyjadrili k zákonným normám v oblasti vysokého školstva. V tejto súvislosti účastníci rokovania prijali "Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky".

 

Vyjadrenie SRK (plné znenie)

Tlačová správa SRK (plné znenie)