Ekonomická univerzita po prvýkrát v hodnotení U-Multirank

EU v Bratislave sa v roku 2018 zaradila medzi slovenské univerzity, ktoré boli hodnotené v rámci projektu U-Multirank. Ide o multidimenzionálny a používateľsky orientovaný prístup k medzinárodnému hodnoteniu vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. Porovnáva výkony škôl v piatich rozmeroch ich činností: (1) výučba a štúdium, (2) výskum, (3) transfer poznatkov, (4) medzinárodná orientácia a (5) regionálna angažovanosť. Univerzita obstála tak v národnom ako aj v medzinárodnom porovnaní a patrí k najlepším univerzitám v regionálnom porovnaní krajín V4. Medzi naše najsilnejšie stránky patrí zameranie na štúdium a študentov a medzinárodná orientácia. Viac informácií o hodnotení nájdete tu.