Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Európskou asociáciou regionálnej vedy (ERSA) srdečne pozýva doktorandov a mladých výskumných pracovníkov na 31.ročník letnej školy ERSA, ktorý sa bude konať 1.-8.júla 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci ústrednej témy letnej školy „Regional Policy Analysis and Planning - Evaluation Theory and Practice“ budú vedené diskusie k najnovším poznatkom v teórii regionálnej politiky, jej implementácii a hodnoteniu. Pre viac informácií navštívte prosím web stránku letnej školy.

ersa summer school