V dňoch 10. – 14. apríla 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná Asociáciou amerických geografov, na ktorej sa v spoločnej sekcii s názvom Politics of environmental changes: mapping the interactions between migration, territories and natural resources zúčastnil i tím vedcov zapojených do projektu EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics. Napriek tomu, že sa panel konal v skorých ranných hodinách, pritiahol pozornosť viacerých návštevníkov konferencie.

Kongres, ktorého dejiskom je každý rok iné mesto v Spojených štátoch amerických, tentokrát hostila metropola štátu Louisiana – New Orleans. Podľa informácií zverejnených na oficiálnom webe Asociácie vystúpilo na tohtoročnej konferencii takmer 9 000 odborníkov, akademikov či študentov z celého sveta. Približne tretina registrovaných účastníkov kongresu pochádzala z krajín mimo USA.

V rámci projektu EDGE sa na konferencii zúčastnili vedeckí pracovníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave, z belgickej University of Liège a francúzskej SciencesPo Paris, ktorí prezentovali dohromady štyri príspevky na tému vodných zdrojov, utečeneckej krízy, environmentálnej problematiky či vysídľovania spôsobeného výstavbou. Paula Puškárová a Caroline Zickgraf prezentovali predbežné výsledky výskumu rozdielnych vzorov prístupov k imigrácii v Európe v environmentálnych súvislostiach. Mikuláš Černota a Rudolf Kucharčík sa vo svojom príspevku venovali téme environmentálnych bodov zvratu a adaptačných politík. Mykhaylo Kunychka a Leonid Raneta prezentovali tému migrácie vo východnej Európe v kontexte vodných zdrojov. Ako posledná odznela téma vysídľovania spôsobeného výstavbou vodných nádrží na Slovensku a v Českej republike, ktorú priblížili Natália Hlavová a Michaela Čiefová. Moderátorom sekcie bol profesor Francois Gemenne, ktorý bol nedávno zvolený za autora nadchádzajúcej IPCC hodnotiacej správy 6.   

Medzinárodný projekt EDGE – Environmental Diplomacy and Geopolitics – je financovaný zo zdrojov Európskej únie z projektu Horizont 2020 (Grant Agreement č. 692413) a trvá už od roku 2016. Jeho cieľom je príprava novej generácie lídrov v oblasti environmentálnych vzťahov a politík a predstavuje odrazový mostík pre nové aktivity, ktoré povzbudzujú diskusiu o environmentálnych témach so zapojením mladých vedeckých pracovníkov. V rámci projektu sa aktuálne pripravuje letná škola v Liège a záverečná konferencia v Bratislave.

edge2

edge3