Hospodársky rast a vysoký dopyt po pracovnej sile na Slovensku napomáha absolventom vysokých škôl, ktorí si môžu vyberať z veľkého množstva pracovných ponúk. Výnimkou nie sú ani absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ekonomická univerzita prekonáva aj technikov

Podľa tlačovej správy portálu Profesia.sk, ktorá zostavuje pravidelne každý rok rebríček vysokých škôl a fakúlt na základe atraktívnosti ich absolventov (umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prezerá životopisy absolventov na pracovnom portáli) sa Ekonomickej univerzite v Bratislave podarilo obhájiť prvenstvo z predošlého roka a poraziť všetky technické vysoké školy, ktoré skončili za ňou, keď druhé miesto obhájila Slovenská technická univerzita a na treťom mieste skončila Technická univerzita v Košiciach. Rebríček nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. Dôvodom úspechu môže byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania.

EU v Bratislave je jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Aj vďaka tomu je záujem zamestnávateľov o absolventov univerzity z roka na rok vyšší. V každej spoločnosti sú potrební kvalitní ekonómia, ktorí majú kvalitné ekonomické a jazykové znalosti.

profesia univerzity 2017

 

Štyri fakulty EU v Bratislave v TOP 10

V rebríčku fakúlt si v atraktívnosti absolventov polepšili aj fakulty EU v Bratislave. Najvyššie sa spomedzi fakúlt univerzity umiestnila Fakulta hospodárskej informatiky, ktorá poskočila oproti rebríčku za rok 2016 na druhé miesto (5. miesto v rebríčku 2016). 6. miesto dosiahla Národohospodárska fakulta, ktorá je aj najväčším skokanom medzi fakultami (14. miesto v rebríčku za rok 2016). Hneď za ňou skončila Fakulta medzinárodných vzťahov, ktorá poklesla z druhého na 7. miesto spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku. V TOP 10 sa umiestnila aj Fakulta podnikového manažmentu, ktorá postúpila o jedno miesto oproti minulému roku a uzatvára tak TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt.

profesia fakulty 2017