Ekonomická univerzita v Bratislave vzdelávaním aktívne podporuje aj rozvoj medzigeneračných vzťahov v spoločnosti. Využíva pritom ako osvedčenú platformu „Univerzitu tretieho veku“ (UTV), ktorá slúži na záujmové vzdelávanie starších spoluobčanov – seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov, aktívneho životného štýlu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ekonomická univerzita v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Využite možnosť aktívne a zmysluplne využiť svoj voľný čas štúdiom UTV v akademickom roku 2018/2019 v zaujímavých odboroch:

  • „Medzinárodný cestovný ruch a klient“
  • „Ekonómia pre každého“
  • „Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie“
  • „Kúpeľníctvo a wellness“
  • „Marketing a obchod ako ich nepoznáte

 

Kontakt a ďalšie informácie: