Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinska na Slovensku, J.E. p. Gregor KOZOVINC, navštívil dňa 16. mája 2018 na vlastnú žiadosť rektora EU v Bratislave, prof. Ferdinanda DAŇA. Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca so slovinskými univerzitami. O medzinárodnej spolupráci EU v Bratislave hosťa informoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

EU v Bratislave spolupracuje s univerzitami v Ľubľane (University of Ljubljana), Maribore (University of Maribor) a Koperi (University of Primorska) v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, siete pre dvojité diplomy CIDD a tiež aliancie AACSB, kde akreditáciu v oblasti Business získali univerzity v Ľubľane a Maribore.  

Veľvyslanec Kozovinc vyjadril maximálnu podporu pre posilnenie partnerstva EU v Bratislave s univerzitami v Slovinsku.

 

Fotogaléria