Veľvyslankyňa Helénskej republiky na Slovensku, J.E. p. Maria Louisa MARINAKIS, prednášala dňa 17. apríla 2018 v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s univerzitami v Grécku hosťa informovali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Andrea VALACHOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou NHF EU v Bratislave.Na stretnutí bola prítomná aj študentka z University of Macedonia, ktorá aktuálne stážuje na gréckom veľvyslanectve v Bratislave.

Veľvyslankyňa Marinakis sa zamerala na aktuálne výzvy, ktorým Európska únia v súčasnosti čelí. Spomenula krízy, ktoré Úniu oslabujú a spochybňujú. V diskusii odpovedala tiež na otázky študentov týkajúce sa aktuálnej ekonomickej a politickej situácie v Grécku. Maria Louisa Marinakis je veľvyslankyňou Grécka na Slovensku od roku 2016.

 

Fotogaléria