Veľvyslankyňa Írska  na Slovensku, J.E. p. Hildegard Ó Riain, vystúpila dňa 10. apríla 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci predmetu Diplomacia v praxi. O spolupráci EU v Bratislave s írskymi univerzitami hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov.

Veľvyslankyňa Ó Riain sa vo svojom príhovore zamerala na pôsobenie Írska v Európskej únii, ako aj na výzvy, ktorým bude EÚ čeliť v najbližšom období. Zdôraznila tiež potrebu aktívnej participácie mladých ľudí v európskych inštitúciách a  podporila tiež mobilitný program Erasmus+. Osobitne sa dotkla problematiky brexitu vo väzbe na ekonomické a politické vzťahy po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Študentov v diskusii zaujímala aktuálna ekonomická situácia v Írsku, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ďalšie témy.

 

Fotogaléria