V týždni od 16. - 18. apríla 2018 hostí Ekonomická univerzita v Bratislave 16 zástupcov z 15 zahraničných univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje za podpory programu Erasmus+ v spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien (WU), kde program pokračuje 19. a 20. apríla 2018.  

university of economics bratislava wirtschaftsuniversitat wien

 

Kompletný zoznam účastníkov nájdete v prílohe 1.

Počas podujatia sa zahraniční hostia zapoja do pedagogického procesu na príslušných fakultách, zúčastnia sa odborných seminárov zameraných na mäkké zručnosti a sú pre nich tiež pripravené viaceré sprievodné aktivity. Vo svojich prednáškach a seminároch sa budú venovať odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku a jedna v českom jazyku. Rozvrh prednášok zahraničných hostí je dostupný v prílohe 2. V prípade, ak Vás niektorá z uvedených tém zaujala, máte možnosť zúčastniť sa prednášky, pokiaľ to dovoľujú kapacitné možnosti prednáškových miestností.

V pondelok 16.4.2018 účastníkov na pôde EU v Bratislave privítal Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave, ktorý Medzinárodný týždeň považuje za podujatie zohrávajúce dôležitú úlohu pri vytváraní kontaktov a posilňovaní existujúcich partnerstiev. Ako zdôraznil, nové platformy spolupráce prinesú študentom, zamestnancom ako aj akademickým pracovníkom ďalšie možnosti rozvoja. Za spoluorganizátora vystúpil s príhovorom Lukas HEFNER, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity vo Viedni. Súčasťou programu v prvý deň podujatia boli prezentácie účastníckych inštitúcií. EU v Bratislave a jej medzinárodnú dimenziu spolupráce prezentoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Denisa ČIDEROVÁ účastníkov informovala o aktuálnom členstve univerzity v iniciatíve OSN pod názvom Principles for Responsible Management Education (PRME), ktoré je v prostredí SR exkluzívne. EU v Bratislave sa tak zaradila medzi vyše 700 signatárov z 90 krajín sveta. EU v Bratislave ponúkla účastníkom Joint International Week spoluprácu prostredníctvom svojho web portálu v záujme prezentácie ich skúseností s globálnym vzdelávaním a po úspechu pilotnej verzie Týždňa udržateľnosti na EU v Bratislave 2017 aj v rámci jeho pripravovanej druhej edície.

 

Fotogaléria