Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky udelil Ekonomickej univerzite v Bratislave Čestné uznanie za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania NKÚ SR zo strany občianskej spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni.

Toto čestné uznanie bolo udelené aj ďalším významným spolupracovníkom a inštitúciám na Slovensku.

EU v Bratislave spolupracuje s NKÚ SR od apríla 2017, kedy obe strany uzavreli memorandum o spolupráci. Toto memorandum prispieva ku skvalitňovaniu činností oboch inštitúcií a k riešeniu celospoločenských problémov v oblasti ekonomiky, kontroly a manažérskej praxe nielen z hľadiska finančného auditu, ale aj z hľadiska výkonnostných kontrol.