21. marca 2018 sa uskutočnilo Národné finále súťaže Global Management Challenge 2017/2018, ktorého sa zúčastnilo 8 najlepších tímov zo Slovenska. 27. marca 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov národnej súťaže Global Management Challenge 2017/2018, kde sa tohtoročným víťazom stal tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (Gamajun) v zložení Jakub Šesták, Andronik Berkeš pod vedením Martina Bosáka.

Študenti využili v rámci simulácie strategického riadenia firmy nadobudnuté teoretické vedomosti získané na EU v Bratislave, čím preukázali manažérske schopnosti - rozhodovacie zručnosti a analytické myslenie vedúce k víťazstvu.

Tento tím bude reprezentovať Slovenskú republiku a zároveň Ekonomickú univerzitu v Bratislave na medzinárodnom finále Global Management Challenge v Dubaji v dňoch 16. – 18. apríla 2018.

Obom tímom srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu Ekonomickej unvierzity v Bratislave.

Fotogaléria