Dňa 27. marca 2018 vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. p. Christophe LÉONZI, ktorého pred prednáškou prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. Na stretnutí bol prítomný Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a stážista na francúzskom veľvyslanectve.

Veľvyslanec Léonzi vyzdvihol dobré vzťahy medzi Francúzskom a Slovenskom. Obe krajiny spája nielen historická väzba, ale aj súčasná spolupráca vo viacerých oblastiach. EU v Bratislave významne prispieva k posilňovaniu dobrých vzájomných vzťahov prostredníctvom spolupráce so 45 francúzskymi univerzitami. Fakulty EU v Bratislave poskytujú študijné programy v cudzom jazyku na báze dvojitých diplomov s Université de Lorraine (OF) a Université de Strasbourg (FPM), realizuje sa odborná výučba vo francúzskom jazyku, ako aj jazyková výučba francúzštiny. V akademickom roku 2017/2018 študuje na EU v Bratislave 77 študentov z Francúzska.     

Ako veľvyslanec Léonzi na prednáške zdôraznil, dôležitú úlohu vo francúzskej ekonomike zohrávajú malé a stredné podniky, dôraz sa kladie na podporu digitálnej ekonomiky, ale tiež kultúry a jazyka. Vo vzťahu ku krajinám Európy sa Francúzsko sústreďuje predovšetkým na budovanie priateľských vzťahov a minimalizovanie bezpečnostných hrozieb. Študentov v diskusii zaujímali otázky týkajúce sa trhu práce a nezamestnanosti, vzťahy Francúzska s Ruskou federáciou ako aj posilňovanie postavenia francúzskeho jazyka v spoločnosti.

Fotogaléria