Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 27. marca 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánska na Slovensku, J.E. p. Enkeledu Merkuri. Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca s albánskymi univerzitami. O aktuálnych projektoch informoval Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

EU v Bratislave je v rámci programu CEEPUS zapojená do spolupráce s University of Shkodra „Luigj Gurakuqi“ a v rámci programu Erasmus+ s Aleksandër Xhuvani University. Veľvyslankyňa Merkuri vyjadrila pripravenosť na podporu rozšírenia a posilnenia partnerstva s univerzitami v Albánsku.

Fotogaléria