1xbet

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa konal ďalší ročník pracovného veľtrhu a kariérneho poradenstva – Deň absolventov. V utorok 13. marca sa priamo na univerzite stretli študenti so svojimi potencionálnymi zamestnávateľmi.

Veľtrh, ako naznačuje jeho názov, je primárne určený pre študentov posledných ročníkov, no nie iba pre nich. Príležitosť stretnúť a porozprávať sa s TOP zamestnávateľmi mali všetci študenti, ktorí si hľadajú nielen zamestnanie, stáže, ale aj brigády.

Organizátorom tejto aktivity je každoročne Centrum komunikácie a vzťahy s verejnosťou – Kariérne centrum v spolupráci so Študentským parlamentom EU v Bratislave.

Deň absolventov 2018 slávnostne otvorila prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave Zuzana Juhaszová, ktorá privítala všetky vystavujúce spoločnosti a študentov a vyzdvihla dôležitosť spolupráce s praxou. V mene študentov sa prítomným prihovoril aj prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave Jakub Ševčík, ktorý sa poďakoval spoločnostiam za ich záujem o absolventov a študentov našej univerzity.

Naši absolventi sú stále veľmi žiadaní na pracovnom trhu. Mnohí bývalí absolventi EU v Bratislave sa úspešne etablovali v spoločnostiach a dnes si ako ich zamestnanci prichádzajú hľadať budúcich kolegov.

Ten rok sa na veľtrhu zúčastnili aj nové firmy, ktoré prejavili záujem nielen o našich absolventov, ale tiež o dlhodobú spoluprácu s univerzitou.

Pracovné príležitosti, brigády či stáže ponúkalo študentom až 33 TOP spoločností z oblasti audítorstva, daňových a poradenských služieb, logistiky a špedície, poisťovníctva a bankovníctva, personálne spoločnosti IT spoločnosti ale aj obchodné reťazce. Medzi vystavovateľmi sa prezentovali aj študentské a neziskové organizácie.

Veríme, že aj tento veľtrh pomohol študentom nadviazať kontakty s firmami, a tým podporil zamestnanosť našich absolventov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.