Veľvyslanec Estónskej republiky, J.E. p. Rein OIDEKIVI vystúpil dňa 13. marca 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci 23. edície predmetu Diplomacia v praxi. Prednáška bola venovaná aktuálnemu politickému a ekonomickému vývoju v Európskej únii vo vzťahu k Estónsku.

Veľvyslanec Oidekivi sa vo svojom príhovore osobitne venoval  predsedníctvu Estónska v Rade EÚ (2. polrok 2017), digitalizácii, kybernetickej bezpečnosti,  ako aj otázkam elektronického volebného systému, ktorý v krajine funguje už trinásť rokov. Študentov v diskusii okrem iného zaujímali aj dôvody startupového úspechu Estónska.

Hosťa pred prednáškou prijali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana Péliová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov. Témou stretnutia bola slovensko-estónska akademická spolupráca.

Fotogaléria