Veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku J.E. Yordanka Chobanová vystúpila dňa 6. marca 2018 v rámci 23. edície predmetu Diplomacia v praxi. EU v Bratislave má dlhoročnú akademickú spoluprácu s viacerými univerzitami v Bulharsku, o ktorej hosťa informovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov.

Vo svojej prednáške sa veľvyslankyňa Chobanová zamerala na vzájomné vzťahy Bulharska a Slovenska. Obe krajiny oslavujú v tomto roku 25. výročie nadviazania bilaterálnej spolupráce. Zo zahranično-politického hľadiska je pre Bulharsko dôležitý prvý polrok tohto roka, keďže krajina predsedá Rade Európskej únie. Prioritami bulharského predsedníctva sú západný Balkán, migrácia a projekty zamerané na rozvoj digitalizácie a infraštruktúry. Študentov zaujímal dopad členstva Bulharska v EÚ na krajinu z hľadiska ekonomických ukazovateľov.

Fotogaléria