V pondelok a v utorok, 10. a 11. júna 2024, sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, v troch skupinách. Vyše dvesto starších študentov si prevzalo osvedčenie o ukončení dvojročného štúdia. V aule sa vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku v študijných programoch v Bratislave, vo Vajnoroch, v Partizánskom a v Topoľčanoch.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili akademickí funkcionári a hostia: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre akreditáciu a kvalitu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD., dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, garant študijného programu UTV a prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., garant študijného programu UTV a prvý prodekan, prodekan pre vzdelávanie Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., garantka študijného programu UTV a prvá prodekanka, prodekanka pre vzdelávanie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ing. Ján Hrčka, starosta MČ Bratislava-Petržalka, Ing. Michal Vlček, starosta MČ Bratislava-Vajnory, doc. Ing. Jozef Božik, PhD. primátor mesta Partizánske a predseda ZMOS, JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, Ing. Marek Rešovský, Managing Director spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia a Czech republic.

Po prevzatí osvedčení si všetci prítomní vypočuli príhovory akademických funkcionárov i hostí.

Prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., vo svojom záverečnom príhovore okrem iného povedala: „Úprimne blahoželám, prajem Vám pevné zdravie a veľa pozitívnej energie. Som presvedčená, že dnešné slávnostné odovzdávanie osvedčení nie je Vašou definitívnou rozlúčkou s našou univerzitou a so spolužiakmi. Verím, že sa k nám vrátite, že si vyberiete ďalší pre Vás zaujímavý študijný program a budete sa aj naďalej stretávať. Bolo nám cťou.“

Hostia vo svojich gratulačných príhovoroch a pri osobnom stretnutí s absolventami Univerzity tretieho veku po skončení promócie, dospeli k spoločnej myšlienke a seniorom povedali: „Ste dôležitým pozitívnym príkladom pre mladých ľudí v súčasnom svete. Chápete hodnotu vzdelania a hodnotu vedomostí. Ukazujete aké je dôležité vzdelávať sa celý život. Sme na Vás hrdí.“

Absolventov Univerzity tretieho veku prišli v tento deň podporiť ich najbližší, partneri, deti a vnúčatá, celé rodiny. Spokojné úsmevy a slzy dojatia doplnili kytice a spoločné fotografie.

Pani Helena, absolventka Univerzity tretieho veku, povedala: „ Som dojatá. Dali ste mi nový zmysel života. Prednášky, prednášajúci, organizácia štúdia, zážitok s promócií, noví priatelia....všetko bolo úžasné a profesionálne. Som šťastná, že som Vás v mojom živote stretla. Všetko sa raz končí a znova začína. To platí aj v mojom prípade a verím, že si na Vašej Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdem nový, zaujímavý študijný program a budem pokračovať v štúdiu v ak.r. 2024/2025.“

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave ukončila promóciami ďalšiu kapitolu, ale príbeh pokračuje ďalej.

 

Fotogaléria