Od 27. do 31. mája 2024 sa PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EUBA, zúčastnila kongresu a zasadnutia 112. výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s UCP3A Université Toulouse Capitole, Francúzsko.

Rok 2024 je rokom 50. výročia vzniku univerzít tretieho veku. Prvá univerzita tretieho veku vznikla práve v Toulouse a jej zakladateľom bol Pierre Vellas, otec Francois Vellas, súčasného prezidenta AIUTA.

Hlavnou myšlienkou obidvoch výročných stretnutí bola bilancia uplynulých 50 rokov, kvalita práce, dosiahnuté výsledky a budúcnosť univerzít tretieho veku. Obsahom prezentácie Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave boli výsledky spolupráce so samosprávou a s autoritami miest, kde realizuje Ekonomická univerzita v Bratislave študijné skupiny seniorov.

Kongresu sa zúčastnili zástupcovia 29 univerzít z celého sveta.

Účastníci kongresu mali v priebehu týždňa niekoľko zaujímavých stretnutí. Stretli sa s Hugues Kenfack, rektorom Université Toulose Capitole a s Chloe Calmettes, prorektorkou pre celoživotné vzdelávanie Université Toulose Capitole. Ďalej sa stretli s Jean-Luc Moudenc, primátorom mesta Touluse. V rámci prehliadky univerzity navštívili univerzitnú knižnicu, kde ich Marcel Marty, riaditeľ knižnice informoval o histórii univerzity a histórii Univerzity tretieho veku v Toulouse.

Pripomenutie si 50. výročia vzniku Univerzít tretieho veku je dôležitým míľnikom roku 2024.

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse

50 rokov Univerzít tretieho veku v Toulouse