Slávnostné otvorenie nového akademického roku prebehlo postupne. Najskôr v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch a nakoniec vo Vajnoroch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Ján Hrčka starosta MČ Bratislava-Petržalka. V študijných skupinách mimo Bratislavu sa otvorenia akademického roku zúčastnili doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. garant študijného programu, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. primátor mesta Partizánske, JUDr. Alexandra Gieciová primátorka mesta Topoľčany a Ing. Michal Vlček starosta MČ Bratislava Vajnory.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2022/2023 otvorila 17 študijných programov v 31 študijných skupinách prvého a druhé ročníka s počtom viac ako 500 študentov.

Mám úprimnú radosť, že som spoznal poslucháčov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako ľudí, ktorí hľadajú a nachádzajú možnosti pre ďalšie vzdelávanie. Teší ma, že Vás, študentov UTV z roka na rok pribúda. Prajem Vám, aby ste na túto slávnostnú chvíľu nikdy nezabudli. Verím, že štúdium splní vaše očakávania a budete mať dostatok síl a záujmu na jeho ukončenie“, povedal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a tým otvoril akademický rok 2022/2023 na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Fotogaléria