Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka stále napĺňa spoločné Memorandum o spolupráci a pripravuje ďalší, už 3. ročník populárnej Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS).

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.